RiksTV er Norges eneste TV-distributør som gir deg digital-TV og HDTV via antenne og internett.

Nøkkeltall

  • Ved utgangen av 2013 hadde vi ca. 515 000 abonnenter
  • Driftsinntekter 2013: 1,165 milliarder kroner
  • Driftsresultat 2013: 150 millioner kroner

Nøkkelopplysninger

Selskapsnavn RiksTV AS
Organisasjonsnummer 889 099 682
Administrerende direktør Christian Birkeland
Stiftet 17.11.2005
Eiere NRK Aktivum (33,33%)
Telenor Media Invest AS (33,33%)
TV 2 Gruppen (33,33%)
Antall ansatte 60
Fordeling kvinner/menn 37% / 63%
Snittalder 39 år

 

Dekker hele landet

Vi tilbyr digital-TV i det digitale bakkenettet, som 98 prosent av husstandene og ca. 90 prosent av fritidsboligene i vårt langstrakte land kan få inn med vanlig TV-antenne.

RiksTV AS og Norges televisjon as (NTV) er to uavhengige selskaper, med ulike ansvarsområder:

  • NTV har ansvaret for utbygging og drift av den tekniske plattformen.
  • RiksTV er tjenestetilbyderen i nettet og tilbyr TV- og underholdningsløsninger for folk over hele landet. Dette i konkurranse med andre TV-distributører som bruker kabel, bredbånd og satellitt som distribusjonsplattform.

Kapasiteten i det digitale bakkenettet disponeres av NRK og RiksTV. NRKs fjernsyns- og radiokanaler er fritt tilgjengelig i det digitale bakkenettet, mens alle øvrige kanaler og innhold er en del av RiksTVs tilbud.