Meny

Høyt senderbytte over Drammen

I februar ble det utført vedlikehold på Nordbykollen-senderen i Drammen. For å få enda mer robust sender ble hele senderdelen byttet ut. Den nye senderen fungerer sånn at om det skulle oppstå uønskede hendelse på deler av senderen, så vil man da kunne øke effekten på de andre delene av senderen slik at TV-seerne ikke vil merke noe.

Arbeidet ble blant annet utført med helikopter. Den ”gamle” antennen ligger her på bakken mens den nye heises opp.

Det trengs to mann i masten for å gjennomføre operasjonen. Og da er det greit å legge igjen høydeskrekken hjemme.

Denne type arbeid er ofte utsatt for mye venting da jobben kun kan utføres i ”fint” vær. Med andre ord; ikke tåke og for mye vind. Samtidig er det også viktig at helikopterpiloten er såpass erfaren at de som klatrer i masten ikke får seg en ubehagelig dag på jobben.

Norbykollen-fakta:

  • Stasjonen ligger 240 meter over havet.
  • Mastehøyde 72 meter + 6 meter antenne = totalt 78 meter
  • I 1992 kjøpte Televerket (den gang) hele stasjonsanlegget fra Telemedia.
  • Punktet skulle brukes i forbindelse med lansering av TV2.
  • Nytt hus og ny mast ble etablert og ferdigstilt i 1999 av Norkring.

RiksTV startet sine sendinger i september 2007 og er operatør i det digitale bakkenettet. RiksTV sender TV- og radiokanaler fra 431 sendermaster som står spredd utover det ganske land. Norges televisjon (NTV) har konsesjonen i det digitale bakkenettet og drifter i tillegg satellittskyggenettet som har 535 sendere i tillegg til de 431 ordinære senderne. Totalt blir dette 969 sendere, noe som gjør det norske bakkenettet ganske unikt i verden!

Norkring drifter det digitale bakkenettet på vegne av NTV.