Meny

Filmkveld med et globalt perspektiv

– FN-dagen 24. oktober

Ein natt då eg låg og drøymde,
Drøymde eg om eit band.
Eit band som gjekk over alle
grenser, og alle land.
Ein drøymer så mangt. Men undren
vart eg vel då eg fekk sjå
At dette eg trudde var eit band
Tok til å livna – og gå.
Då såg eg tusentals hender
Hekta i hop til eit band
Som gjekk over alle grenser
Og gjekk gjennom alle land.
Det var både ung og gammal,
Det var små born med far og mor.
Dei laga så sterk ein syskenring
Som rakk kring den heile jord.
(Jan-Magnus Bruheim, 1914-1988)

I dag markeres FN-dagen, en dag viet til å gjøre menneskene i verden oppmerksom på FNs mål og prestasjoner, og sikre oppslutning om FNs arbeid. Dagen har blitt feiret siden 1948, og markerer at FN-pakten trådte i kraft for 69 år siden i dag – nemlig 24. oktober 1945.

I februar 1945 møttes Storbritannias statsminister Winston Churchill, Josef Stalin, partisjef i Sovjetunionen og USAs president Franklin D. Roosevelt nær byen Jalta på Krim. Under dette møtet, som kjennes best som Jaltakonferansen, ble de enige om å opprette en ny verdensorganisasjon. Roosevelt var mannen bak navnet på organisasjonen, United Nations, eller De forente nasjoner.

To måneder senere, 25. april, møttes representanter for 50 land i San Francisco i USA for å enes om teksten til FN-pakten. Felles for alle de 50 landene var at de hadde vært på den allierte siden under den da ikke helt avsluttede verdenskrigen.

Samtlige 50 land skrev under på FN-pakten 26. juni 1945. Polen kom inn senere som det 51. medlemslandet, og siden den gang har antall medlemsland økt til 193 land.

I FN-pakten heter det blant annet at De forente nasjoner er bestemt på «å redde kommende slektledd fra krigens svøpe som to ganger i vår livstid har brakt usigelig sorg over menneskeheten, og atter å bekrefte vår tro på grunnleggende menneskerettigheter, på det enkelte menneskes verdighet og verdi, på menns og kvinners og på små og store nasjoners like rett».

Under har vi samlet et knippe filmer som på hver sin måte, tar for seg globale problemstillinger. Dokumentarer og spillefilmer med historier og temaer som beveger hodet, hjertet – eller kanskje begge deler. Filmene som er vist under, er tilgjengelig i  Filmleie