Meny

RiksTV beklager

Hver dag året rundt arbeider vi for at dere som har valgt oss som leverandør av TV og underholdning skal føle at dere er godt ivaretatt og har gjort et riktig valg. For første gang siden RiksTV entret det norske markedet høsten 2007 har vi opplevd at det har bygget seg opp lange køer på kundesenteret vårt. Mange av dere har dessverre måttet legge på telefonen med uforrettet sak etter å ha ventet altfor lenge. Vi har ikke klart å ta unna telefonkøene og henvendelser på e-post slik at alle som har hatt behov for hjelp, har fått det innen de fristene vi vanligvis opererer med. Dette beklager jeg sterkt på vegne av kundesenteret vårt og på vegne av alle oss i RiksTV.

Hovedårsaken til situasjonen er at vi har etablert et helt nytt kundesenter med 120 nye medarbeidere som skal sørge for at dere som kunder blir ivaretatt på beste måte til en hver tid. Vi har gradvis faset inn de nye medarbeidere de siste månedene, men dessverre har vi ikke fått unna henvendelsene så effektivt som vi hadde regnet med. Når vi i tillegg har opplevd noen tekniske problemer med tjenestene våre på grunn av været – og dermed flere kunder enn beregnet tar kontakt – har det dessverre oppstått alt for lange køer. Det er vi lei oss for – og det skal vi bedre så raskt vi kan.

Vi er vant til at det er rask respons når kundene våre tar kontakt, og slik skal det fortsette å være. I de vel seks årene RiksTV har eksistert har vi vunnet prisen for beste kundesenter i bransje fire ganger. Med det nye kundesenteret er målet at vi skal vi bli enda bedre. Dermed er det «alle mann til pumpene» her til vi er nede på normal responstid. Ekstramannskaper er på vei – og vi som vanligvis har andre oppgaver enn ren kundeservice bruker også mye tid på å avhjelpe situasjonen for å rydde unna køene. Når vi har oppnådd dette, tar vi fatt på det litt mer langsiktige arbeidet med å løfte kundeservicen enda et hakk – målet er å være blant de aller beste på kundeservice.

Jeg forstår godt at noen av dere som har ventet lenge på telefonen er sinte over tiden dere har brukt på å få svar på et kanskje enkelt spørsmål. Jeg har også selv vært i kontakt med mange av dere de siste dagene. Likevel vil jeg takke for forståelse og tålmodighet når vi har forklart situasjonen. Dessverre vil det fortsatt ta noe tid før vi er tilbake på normalen, men dere skal i alle fall vite at det står aller øverst på agendaen vår å sørge for at alle som trenger å kontakte oss skal få svar innen kort tid når dere tar kontakt. Så skal vi sørge for at dere som tar kontakt – enten fordi dere skal bestille mer, har spørsmål om faktura eller har et teknisk spørsmål – skal møte Norges beste kundesenter.

Christian Birkeland
Administrerende direktør RiksTV