Meny

Kvalitetssikring av signalene

Med lokale hindringer som bygningsmasse, etasjer og tykke vegger vil det være fornuftig å kvalitetssikre signalene via et kabelnett eller ved bruk av en lokal trådløs signalforsterker/sender.

Alle installatører med autorisasjon for kabel-TV (KIA) kan klargjøre et kabel-TV-nett for felles mottak av signalene i det digitale bakkenettet.

RiksTV har bygget opp et landsdekkende nettverk av autoriserte samarbeidspartnere som vil bistå netteiere med tilrettelegging for mottak via felles antenne og service på nettet.