Meny

Forutsetninger RiksTV-appen

Prøveperiode på appen avsluttes automatisk etter 30 dager. Ønsker du å fortsette å benytte appen etter endt prøveperiode må du tegne et ordinært abonnement på RiksPakken. Kampanjetilbud på RiksPakken finner du her

RiksTV-appen kan kun benyttes i Norge til privat bruk, og kan ikke overdras, lånes ut eller leies ut til andre. Det er ikke tillat å omgå eller forsøke å omgå tilgangssystemer. Tjenesten åpner ikke for opprettelse av flere brukerprofiler. Kunden er ansvarlig for all bruk av abonnement. Deling med andre enn brukeren er ikke tillatt.

Bruk av tjenesten til offentlig visning, eller i rom eller områder hvor allmennheten har tilgang, er ikke tillatt. Signalene som gjøres tilgjengelig er RiksTVs eiendom, og skal kun benyttes av Kunden til det formål som følger av Avtalen. Kunden skal ikke urettmessig dekryptere, kopiere, videreformidle eller på annen måte mangfoldiggjøre signalene eller tjenestene helt eller delvis, eller medvirke til dette. Brudd på denne bestemmelse kan medføre tiltale etter straffeloven, erstatningsansvar og inndragningsansvar.