Forutsetninger RP Gimleveien

Tilbudet gjelder nye kunder og forutsetter nytegning av 12 måneders avtale, deretter løper abonnementet til det sies opp. Tilbudet gjelder ikke for bedriftsabonnementer.
Dersom du ønsker RiksPakken i flere rom kan du alltid ta kontakt med kundeservice, eller bestille via RiksTV.no.

Fakturagebyr er kr 40,- ved papirfaktura og kr 20,- ved e-faktura. Gebyret bortfaller ved opprettelse av AvtaleGiro.