Meny

Avtale om demo-abonnement

- til bruk i butikk

Vilkår ved kjøp av demo-abonnement for bruk i butikk hos RiksTV-forhandlere:

  1. Disse retningslinjene angir kriterier og vilkår for bruk av Demo-abonnement fra RiksTV, som regulert i forhandleravtalen.
  2. Tildeling og bruk av Demo-abonnement forutsetter gyldig forhandleravtale med RiksTV. Ved opphør av forhandleravtalen plikter forhandleren å tilbakelevere alle Demo-abonnement uten opphold.
  3. Demo-abonnement skal kun brukes i salgsøyemed i butikk og være profilert i tråd med RiksTVs gjeldende retningslinjer for bruk av POS-materiell. Demo-kort skal kun brukes med mottaksutstyr som angitt i skjema.
  4. Liste over Demo-abonnement og bruken av disse skal gjennomgås med daglig leder/brunevareansvarlig hos forhandler hvert år, eller oftere dersom RiksTV krever det.
  5. Demo-abonnementene eies av RiksTV, og RiksTV kan endre retningslinjene med rimelig varsel til Forhandler.
  6. Brudd på disse retningslinjene betraktes som mislighold av Forhandleravtalen, og kan medføre sanksjoner etter avtalen.

Bestill demo-abonnement