Avtale om rabattert abonnement

- for ansatte hos RiksTV-forhandlere

Bestillingsskjema for registrering av et rabattert abonnement når kunden er ansatt hos en autorisert RiksTV-forhandler.

Vilkår ved kjøp av rabattert abonnement for ansatte hos RiksTV-forhandlere:

 1. Bestillingen skal godkjennes av daglig leder hos forhandler. Bruker godkjenner at faktura sendes til forhandlers adresse i brukers navn. Ved opphør av arbeidsforholdet eller forhandleravtale, skal forhandler varsle RiksTV om dette umiddelbart. RiksPakken-abonnementet vil bli konvertert til ordinære betingelser.
 2. Første RiksPakken-abonnement tilbys til kr 379,-/mnd. Øvrige priser, herunder pris for etablering og programkort, samt abonnementspris og andre avgifter er til gjeldende vilkår, det samme gjelder for rabatt på abonnement 2-4. For øvrig gjelder RiksTVs generelle abonnementsvilkår.
 3. Tilleggsabonnement:
  TV 2 Sport Premium med C More Film og Serier:
  kr 348,- per måned
  C More Film og Serier : kr 99,- per måned
  TV 2 Sport Premium: kr 249,- per måned
 4. RiksTV utbetaler ordinær provisjon for rabatterte abonnement til ansatte.
 5. Liste over rabatterte abonnement med denne avtalen gjennomgås med daglig leder minimum én gang i året.
 6. Abonnementet skal ikke registreres på ForhandlerWeb.

Bestill rabattert ansatt-abonnement