Endre eier på utstyr og abonnement/registrere nytt utstyr