Enkelte kanaler vises ikke

Det kan være flere grunner til at en eller flere kanaler ikke vises. Ofte skyldes det feil med tilkoblinger, men det kan også være at mottakeren tar imot feil frekvens eller at du har flyttet mottakeren fra et geografisk område til et annet.

Her er noen tips for hva du kan gjøre selv:

  • 1 Sjekk alle tilkoblinger. Er alle ledninger koblet riktig? Er de trykket helt inn? Er det skade på inngangene?
  • 2 Dersom du har hatt stabilt bilde før, sjekk senderstatus. Det kan være at det er feil med senderen du benytter
  • 3 Har du flyttet mottakerboksen eller TV-en med innebygd mottaker til et annet geografisk område? (for eksempel tatt med på hytta eller i campingvogn). Søk inn kanalene på nytt (se mottakerens bruksanvisning).
  • 4 Mangler du alle kanalene i en signalpakke (MUX)? Da mangler du en eller flere frekvenser. Her kan du se hvilke kanaler som ligger i de ulike signalpakkene.
  • 5 Dersom du får signalene via et felles antenneanlegg kan du gjennomføre et kanalsøk. Om dette ikke fungerer må du kontakte ansvarlig for antenneanlegget.

Se vår installasjonsguide for ytterligere tips.