Bruk utendørs antenne

UHF-antennen kobler du til den digitale mottakeren. Det må være en UHF-antenne, og må ha støtte for mottak av kanal 21-60. Det digitale bakkenettet er bygget for mottak av signaler med utendørs antenne, derfor anbefaler vi alltid at du bruker en utendørs antenne.

Hva slags antenne trenger jeg?

Ved hjelp av dekningskartet kan du søke på din adresse og finne ut hvor god dekning det er der du bor. Fargekodene i dekningskartet er forklaring på hvor god dekning RiksTV har i området, og hvilken antenne som anbefales.

Antennetips
Montér antennen så høyt og fritt som mulig. Vanligvis skal antennen rettes mot den beste senderen, men noen steder er det bedre signal mot reflekser fra fjell som har mer eller mindre fri sikt til sender. I slike tilfeller skal antennen altså dreies i en helt annen retning enn mot senderen.

Hvis du bruker en antenneforsterker eller en aktiv antenne må du huske å slå på 5V strømforsyning i mottakeren. Se din mottakers bruksanvisning for hvordan dette gjøres.