Hvem kan bruke RiksTV-appen?

Hvem kan bruke RiksTV-appen?

Alle kan bruke appen, men det er begrensinger i bruk: Bare RiksTV-kunder som abonnerer på Rikspakken kan strømme TV-programmer fra TV-kanalene - direkte eller arkiv - i appen. Noen funksjoner som fjernstyrt opptak, eller det å styre smartboksen, krever smartboks 1 eller 2 tilkoblet internett for å kunne fungere