Hvor mange kan se TV samtidig?

Hvor mange kan se TV samtidig?

Det er ingen begrensinger på hvor mange enheter som kan være logget på samme abonnement samtidig.

Pga. rettigheter er det imidlertid satt begrensinger på hvor mange videostrømmer som kan vises samtidig, og med RiksTV kan du se to TV-strømmer om gangen.

 

Prøver du eller noen annen med ditt brukernavn og passord å starte en ny strøm på en annen enhet vil den første strømmen bli stoppet automatisk.