Hvorfor har noen programmer mangelfull informasjon og/eller mangler bilde?

Hvorfor har noen programmer mangelfull informasjon og/eller mangler bilde?

RiksTV har de siste årene jobbet mye med ny teknologi og nye avtaler slik at vi kan tilby mer underholdning til våre kunder. Per i dag har vi et sted mellom 20.000 og 50.000 titler i sendeskjema som kommer og som har gått (arkivet). Vi opplever at disse titlene og skjemaene ikke alltid stemmer. Noen ganger er det sendeskjema for hele TV-kanaler eller hele dager som faller ut. Ved hyppige endringer i sendeskjemaene - som f.eks. ved uforutsette nyhetshendelser eller sportssendinger forekommer feilene oftere. 

Vi ønsker selvfølgelig å vise så riktig, rik og bra informasjon om TV-programmene som mulig, og jobber med våre underleverandører og har fokus på å minimere feil i sendeskjemaene. Skulle det likevel forekomme feil, beklager vi.