Jeg får ikke sett TV på iPad/nettbrett

Jeg får ikke byttet mellom TV og iPad og får feilmeldingen:

"På grunn av rettigheter har du ikke tilgang til like mye innhold på nettbrett som på TV. Vi jobber med å få klarert  mer innhold fortløpende"
Du forsøker å spille av en kanal som ikke er tilgjengelig for iPad/nettbrett. Kanalen kan foreløpig kun ses på mottaker.

"Tjenesten er kun tilgjengelig når du er tilknyttet samme nettverk som en RiksTV SMART-boks"
Du får denne feilmeldingen når du forsøker å spille av innhold på et annet nett/3G/4G enn det SMART-boksen er koblet til. Koble deg på samme nettverk for at det skal fungere.