Appen finner ikke mottaker ved oppkobling

  • Har du flere enn 4 programkort? Det vises kun 4 om gangen og du må scrolle for å se alle
  • Sjekk at du har internett på mottaker og iPad/nettbrett. Kommer du inn i underholdningsportalen?

NEI - hvis appen skal kunne benyttes til det fulle må mottaker være tilkoblet internett.

JA - har du nyeste software? Du kan sjekke hvilken versjon du har for SMART-boks og SMART-boks II. Har du gammel software så laster du ned ny SMART-boks og SMART-boks II.

Sjekk om du har internett på iPad/nettbrett ved å åpne en nettside i nettleseren. Er det problemer med tilkoblingen til internett ruteren din hjemme, må du søke hjelp hos internettleverandøren din.

  • Forsøk å ta ut og inn programkortet i mottaker