Jeg bruker Jensen

Jeg er koblet opp med Jensen nettbro

  • Sjekk at det lyser eller blinker på master og klient
  • Sjekk at alle kabler sitter i og er riktig tilkoblet
  • Sjekk at alt er skrudd på (både nettbro og mottaker)
  • Sjekk nettverkstilkobling hjemme med en annen enhet (f.eks. mobil eller PC som ikke går via nettbro)

Er sjekklisten ok, men det fungerer fortsatt ikke? Resett med å trykke på WPS-knappen (den største knappen på baksiden av master og klient) på begge bokser. Knappen må holdes inne til det begynner å blinke på den nest øverste lampen, ca. 5 sek. (trenger ikke gjøres samtidig, men må gjøres innen 1 minutt). Hold i noen sekunder til det blinker i lampen. Når begge står og blinker, vent 5 min. Etter dette skal øverste lampe på begge lyse. Hvis det ikke virker, ta strømmen på begge bokser og prøv det samme en gang til.