Jeg bruker Strong/AirTies

Jeg er koblet opp med Strong eller AirTies nettbro

  • Sjekk at strømmen er på (lampen til venstre). Hvis lyset blinker betyr det at den oppdaterer, vent 5 min. Hvis det lyser gult, betyr det at den starter opp, vent 5 min. Lyser den stabilt hvitt betyr det at alt er ok. Hvis ikke lyset blir stabilt hvitt/ikke lyser i det helt tatt, ta inn og ut strømmen og vent 5 min
  • Hvis begge lampene lyser stabilt hvitt og du fortsatt ikke er på nett, sjekk at nettbro er koblet til mottaker med kabel
  • Får du ikke aktivert AirTies/Strong nettet på PC, prøv å koble til med nettbrett eller telefon