Hele programmet blir ikke tatt opp

På mottakeren kan du endre hvor mange minutter det skal tas opp, etter at det opprinnelige programmet er ferdig. Da sikrer du at slutten av opptaket ikke forsvinner, hvis det skulle være noen endringer i sendingen.

Bruk fjernkontrollen og klikk på MenuMine Valg - Opptaksoppsett.