Kanalpakke og utstyr er registrert

Kanalpakke og utstyr er registrert
  • Sjekk at antennekabel står ordentlig i TV-en
  • Ta kortleser og programkort ut av TV-en, blås inn i inngangen på TV.
  • Sett inn kun kortleser, uten programkort, med RiksTV logoen vekk fra TV-skjermen. Det skal da komme opp en melding om at "kort mangler".
  • Sett så inn programkortet med gullbrikken vekk fra TV-skjermen.

 

Hvis det ikke kommer beskjed om at kort mangler, så er dette tegn på at selve kortmodulen og TV-en ikke kommuniserer. Ta kontakt med oss for videre feilsøk.