Ingen registrert feil med sender

Ingen registrert feil med sender

Er alt i orden med sender? Da anbefaler vi at du sjekker signalene eller tar et nytt kanalsøk på TV-en.

Dersom kanalsøk ikke hjelper, så kan du prøve å ta en fabrikkinnstilling på TV-en din. 

Er du usikker på hvordan dette gjøres så kan du kontakte din TV produsent for veiledning.