Rett kildekanal

Rett kildekanal

Om TV-en er på korrekt kildekanal men du fortsatt ikke får opp kanaler så sjekk følgende:

  • Benytter du HDMI kabel som fulgte med dekoder?
  • Forsøk å bytte HDMI inngang på TV-en.
  • Forsøk med annen HDMI kabel.

 

Om alt er i orden så anbefaler vi å gjøre en superstrømløs