Ingen registrerte feil med sender

Ingen registrerte feil med sender

Er alt i orden med senderen i området, så kan du sjekke signalene inn til deg via dekoderen. Du finner veiledning for dette her: