Signaler er OK

Signaler er OK

Er signalene i orden, men bildet mangler, så kan du prøve å ta ett nytt kanalsøk. Veiledning til hvordan dette gjøres finner du her: