Rett kildekanal

Rett kildekanal

Om TV-en er på korrekt kildekanal men du fortsatt ikke får opp kanaler så sjekk følgende:

- Benytter du HDMI kabel som fulgte med dekoder? 
- Forsøk å bytte HDMI inngang på TV-en
- Forsøk med annen HDMI kabel

Om alt er i orden så anbefaler vi å gjøre en superstrømløs