Over 80% kapasitet brukt?

Over 80% kapasitet brukt?

Hvis over 80% av kapasiteten er brukt må opptak slettes for at dekoderen skal fungerer optimalt. Dette kan du gjøre på en av to måter:

Slette optakene manuelt: da velger du selv hva som skal slettes, dette kan ta noe tid.
Formatere harddisken: gå på Meny - Mine Valg/valg og instillinger - Enheter. Velg HDD1 og Formater. Merk at da slettes alle opptak.