Kanalpakke og utstyr er ikke registrert

Kanalpakke og utstyr er ikke registrert

Du finner veiledning for å registrere utstyr og flytte kanalpakke her:

 

Hvis du ikke får registrert utstyret så må det sendes inn eierskifteskjema til oss. Du finner dette her: