Over 80% kapasitet brukt?

Over 80% kapasitet brukt?

Hvis over 80% av kapasiteten er brukt må opptak slettes for at dekoderen skal fungerer optimalt. Dette kan du gjøre på en av to måter:

Slette optakene manuelt: da velger du selv hva som skal slettes, dette kan ta noe tid.
Formatere harddiskenDette gjøres på samme sted man sjekker hvor mye av harddisken som er brukt. Dette sletter alle opptak.