Jeg får ikke sett TV på iPad/nettbrett/telefon

Er du tilkoblet samme nettverk som SMART-boks: da kan du se på så mange enheter du vil. Er du tilkoblet et annet nettverk, kan du kun se på to enheter om gangen.

Jeg får ikke spilt av på AirPlay:

1. iOS-enheten og enheten man vil strømme innhold til via AirPlay (mottaker, TV, iPad) må være koblet til det samme trådløse nettverket.

2. På iOS-enheten sveip opp fra bunnen av skjermen for å åpne Kontrollsenter/Innstillinger. Trykk på knappen "skjermbilde over AirPlay" og velg Apple TV-en din fra listen. Hvis en AirPlay-kode vises på TV-skjermen, skriver du inn koden på iOS-enheten.

3. Du kan skru på Airplay inne i appen. Velg noe å spille av. I høyre hjørnet ser du Airplay-merke, også velger du din apple tv.

Om du fortsatt ikke får koblet til iOS-enheten mot Apple-TV-en må du ta kontakt med Apple.