Feil med nett

Feil med nettet

Om du opplever problemer med nettet ditt så ta kontakt med din internett leverandør.

Hvis det var en feil i kablingen som du nå har korrigert, men fortsatt får en feilmelding så gå gjerne tilbake til feilmeldinger eller ta kontakt med oss