Problem med flere filmer eller programmer

Problem med flere filmer eller programmer

Opplever du problemer med flere forskjellige filmer eller programmer? Trekk ut strømmen på dekoderen i 30 sekunder.

Hjelper ikke dette eller du opplever ett vedvarende problem så ta gjerne kontakt med oss med informasjon om hvilket innhold du opplever problemer med.