Rett kildekanal

Rett kildekanal

Er TV-en på korrekt kildekanal men du får fortsatt ikke opp kanaler? Sjekk følgende:

- Benytter du HDMI kabel som fulgte med dekoder? 
- Forsøk å bytte HDMI inngang på TV-en
- Forsøk med annen HDMI kabel

Er alt dette i orden anbefaler vi å gjøre en superstrømløs