Hvorfor er VPN sperret

Hvorfor er VPN sperret?

Grunnen til VPN-sperre er at det er bestemt i avtalene med innholdsleverandører at tjenesten ikke skal være tilgjengelig via VPN eller andre såkalte anonymiseringstjenester.

RiksTV-appen kan brukes i EU/EØS, men avspilling sperres ved VPN-tjeneste uavhengig av hvor du befinner deg.