Internett fungerer på andre enheter

Internett fungerer på andre enheter

Om internett fungerer på andre enheter, men Strømmeboksen ikke får nett så kan følgende prøves.

- Trekk ut strømmen på nettverksruter.
- Trekk ut strømmen på Strømmeboksen.
- Vent 30 sekunder.
- Start opp nettverksruter, og vent til det er oppe igjen (ca 3 min).
- Når nettet er oppe, så starter du opp Strømmeboksen på nytt.