Z-11

Denne feilmeldingen kommer oftest når du ser på kanaler som sendes over antenne via bakkenettet. Her anbefaler vi at du tar strømløs og så et nytt kanalsøk. Hvis det ikke fungerer anbefaler vi å prøve fabrikkinnstilling. 

Her ser du veiledninger til hvordan du tar kanalsøk og fabrikkinnstilling - velg om du har SMART-boks III eller SMART-boks III PVR (med opptak).