Z-14

Denne feilmeldingen kommer på kanaler som strømmes over internett. Vi har erfart at det som oftest løses ved å slette kanallisten og ta et nytt kanalsøk. Hvis det ikke fungerer kan du prøve å slette kanallisten og ta strømløs på dekoderen.