"Ikke tilkoblet internett"

Er mottaker koblet til internett?

På menyen systeminformasjon inne på mottaker kan du sjekke om den er koblet til. Her er veiledning for SMB I og SMB II. Se på kolonnen IP-adresse om du har grønt, gult eller rødt lys. 

Har du ikke koblet opp mottaker til internett? Her er veiledning for SMB II.
SMB I: Har du ruter i nærheten av TV-en, kan du koble denne direkte til mottaker med en nettverkskabel. Hvis ruter ikke er i samme rom som TV-en, må du koble kabelen til via en nettbro. Følg instruks for oppkobling av nettbro

Status for internett på mottaker

Hvis mottaker allerede er koblet til internett når du får denne feilmeldingen, mistenker vi at utfordringene er relatert til internett.

  • Start med å se om du får åpnet nettsider på f.eks. telefon eller nettbrett, rett og slett for å sjekke at du har internett
  • Er dette ok, bør du sjekke status for internett på mottakeren din. Det gjør du inne på menyen systeminformasjon, og her får du veiledning for SMB I eller SMB II
  • Se på informasjon rundt wifi bitrate. Viser den gult eller rødt lys, så bekrefter det at du har utfordringer med internett. Grønt lys derimot, da ønsker vi at du tar kontakt med oss, så skal vi hjelpe deg videre.