Jeg mangler noen kanaler

1. Sjekk status på sender

Det første du må gjøre er å sjekke status på din sender - altså at du faktisk mottar signaler til din antenne.

Er det feil på senderen, må du nok vente på feilretting. Våre beste folk jobber imidlertid med saken.

2. Var senderstatus ok?