TV-en reagerer ikke

- sjekkliste

  1. Ta ut og inn strømkontakten på TV
  2. Ta ut og inn kortleseren.
    Sett den forsiktig inn til du hører et lite klikk

Hvis det fremdeles ikke virker, fortsett feilsøking, se under