Jeg mangler alle kanaler

Noen tips aller først

SMART-boks II

For deg med mottaker:

  • Sjekk at mottaker er på og at alle kabler er satt riktig inn
  • Er det lenge siden du har byttet batterier på fjernkontrollen? Hvis ja, bytt batterier
  • Ta strømkabel ut av mottaker, vent 30 sek. og sett den inn igjen
  • Har du valgt riktig inngang? Klikk på tasten merket source/AV/TV/input for å sette TV-en i TV-modus. Deretter velger du HDMI. Har du flere varianter av HDMI, forsøk alle sammen. Husk at knappen på fjernkontrollen og hva du velger når du kommer inn, vil variere fra TV til TV.
  • Kan det være noe galt med mottaker? I så fall bør du fortsette med mottaker reagerer ikke (gjelder for SMART-boks)
Kortleser (CAM)

For deg med kortleser:

  • Sjekk at antennen er tilkoblet TV-en
  • Har du valgt riktig inngang? Trykk på en av tallene på fjernkontrollen for å sette TV-en i TV-modus. Alternativt kan det finnes en egen TV/DTV-knapp på enkelte TV-er. 

Har du fortsatt ikke kanaler?

Det kan være at senderen din er nede. 

Vi hjelper deg videre