Noen tips aller først

SMART-boks II

For deg med mottaker:

  • Sjekk at mottaker er på og at alle kabler er satt riktig inn
  • Er det lenge siden du har byttet batterier på fjernkontrollen? Hvis ja, bytt batterier
  • Ta ut strømkabel av mottaker, vent 30 sek. og sett den inn igjen
  • Har du valgt riktig inngang? Klikk på tasten merket source/AV/TV/input for å sette TV-en i TV-modus. Deretter velger du HDMI og du skal få kanalene tilbake. Dersom du har flere varianter av HDMI, forsøk alle sammen.
  • Vi gjør oppmerksom på at både knappen på fjernkontrollen og hva du velger når du kommer inn vil variere fra TV til TV.
Kortleser (CAM)

For deg med kortleser:

  • Sjekk at antennen er tilkoblet TV-en
  • Har du valgt riktig inngang? Trykk på en av tallene på fjernkontrollen for å sette TV-en i TV-modus. Alternativt kan det finnes en egen TV/DTV-knapp på enkelte TV-er. 

Har du fortsatt ikke kanaler?

Det kan være at senderen din er nede. 

Vi hjelper deg videre