TV-en reagerer ikke

- sjekkliste

  1. Ta ut og inn strømkontakten på TV
  2. Ta ut kortleseren og sett den inn igjen ved å følge brukerveiledning for kortleser

Hvis det fremdeles ikke virker, fortsett feilsøking, se under