Feilmelding på skjerm

Feilmelding om signal

Gjør en signalsjekk (finn din TV og se under "Brukerveiledninger" for hvordan du gjør en signalsjekk)

Annen feilmelding

Feilmelding kan komme fra enten selve TV-en din, eller fra kortleseren. Finn din TV og se under Brukerveiledninger der for videre.