Meny
 

Fortsatt ikke bilde, ingen feilmelding

Trykk på "meny" på fjernkontrollen.

Hvis denne ikke virker, er det ikke kontakt mellom TV og fjernkontroll, og da kan du for eksempel prøve å bytte batterier i fjernkontrollen. Eller ta kontakt der du kjøpte din TV.

Husk også å sjekke at du er på rett AV-kanal (INPUT-source eller tilsvarende).