Jeg får ikke sett på opptak

Er listen over opptak borte?
Ta strømmen på mottaker ved å trekke ut strømkabel, vent 60 sek og sett den inn igjen. Skru på mottaker. Fungerer ikke dette, må du ta en fabrikkinnstilling på mottakeren din. 

Har du listen, men får ikke spilt av?
Ta en fabrikkinnstilling på mottakeren din.