Det er registrert feil med sender

Det er registrert feil med sender

Er det registrert en feil på senderen du benytter jobbes det med å få løst dette fortløpende.