Signaler er ikke OK

Signaler er ikke OK

Opplever du problemer med signaler etter signalsjekk, så kan det lønne seg å justere antennen.