Fakturaforklaring

Forskuddsbetaling: Vi fakturerer forskuddsvis. Dette betyr at du, på din første faktura, betaler for dagen du bestiller abonnement og ut måneden + de 2 neste månedene. På min side kan du se om vi har mottatt din siste innbetaling.

Betalingsperiode: Når du bestiller RiksTV-abonnement settes betalingsperioden (hvor ofte du betaler) automatisk til 3 måneder. Du kan selv endre dette, enten ved bestilling eller senere via Min side. Alternative betalingsperioder er månedlig, kvartalsvis, halvårlig og årlig. 

Last ned fakturaforklaring (pdf)

Slik beregnes pris

Prisen på abonnementene regnes ut slik: Pris pr. abonnement x periode.

Eksempel på kvartalsvis betalingsperiode:
Har du et RiksPakken-abonnement med kvartalsvis betaling vil fakturaen bli slik:
RiksPakken kr 529,- x 3 måneder = kr 1 587,-

Eksempel på årlig betalingsperiode:
Betaler du en gang i året (betalingsperiode "Årlig"), blir regnestykket slik:
RiksPakken kr 529,- x 12 måneder = kr 6 348,-

Første faktura
Har du ikke vært kunde hos oss tidligere, vil din første faktura se noe annerledes ut. Eksempel på kvartalsvis betalingsperiode med RiksPakken: Pris fra den datoen du bestilte og ut måneden + 529,- for neste måned + 529,- x 3 måneder (kvartal).

Uansett hvilken betalingsperiode du velger, så vil din første faktura inneholde pris fra bestillingsdato og ut måneden + neste måned + ordinær betalingsperiode. 

Betaling etter forfall

Dersom vi ikke har registrert din betaling i vårt system innen neste faktura blir laget, vil utestående beløp overføres til neste måned. Abonnementet skal alltid betales forskuddsvis, og for å komme à jour vil din neste faktura inneholde både det utestående beløpet fra forrige måned, et purregebyr på 70,- for sen betaling, og de vanlige kostnadene for den inneværende måneden. 

 

Relatert innhold