Fakturaforklaring

Forskuddsbetaling: Vi fakturerer forskuddsvis. Dette betyr at du, på din første faktura, betaler for dagen du bestiller abonnement og ut måneden + de 2 neste månedene.

Betalingsperiode: Når du bestiller RiksTV-abonnement settes betalingsperioden (hvor ofte du betaler) automatisk til 3 måneder. Du kan selv endre dette, enten ved bestilling eller senere via Min side. Alternative betalingsperioder er månedlig, kvartalsvis, halvårlig og årlig. 

Last ned fakturaforklaring (pdf)

Slik beregnes pris

Prisen på abonnementene regnes ut slik: Pris pr. abonnement x periode.

Eksempel på kvartalsvis betalingsperiode:
Har du et RiksPakken-abonnement med kvartalsvis betaling vil fakturaen bli slik:
RiksPakken kr 419,- x 3 måneder = kr 1 257,-.

Eksempel på årlig betalingsperiode:
Betaler du en gang i året (betalingsperiode "Årlig"), blir regnestykket slik:
RiksPakken kr 419,- x 12 måneder = kr 5 028,-

Første faktura
Har du ikke vært kunde hos oss tidligere, vil din første faktura se noe anderledes ut. Eksempel på kvartalsvis betalingsperiode med RiksPakken: Pris fra den datoen du bestilte og ut måneden + 419,-  for neste måned + 419,- x 3 måneder (kvartal).

Uansett hvilken betalingsperiode du velger, så vil din første faktura inneholde pris fra bestillingsdato og ut måneden + neste måned + ordinær betalingsperiode. 

Betale faktura til forfall

Selv om du har valgt månedlig faktura kan du få faktura for to måneder når du allerede har betalt. I de fleste tilfellene skyldes dette at man har betalt etter forfallsdato på ordinær faktura, men før vi har sendt ut purring.

Abonnement skal alltid betales forskuddsvis, og for å komme àjour vil neste faktura inneholde abonnementskostnad for to måneder.

Relatert innhold