Faktura- og bruddgebyr

Fakturagebyr

Gebyr for papirfaktura er kr 69,-. Det er ikke gebyr på AvtaleGiroeFaktura eller AvtaleGiro kombinert med eFaktura.

Bruddgebyr

For å kunne gi deg som kunde de beste tilbudene, må RiksTV som oftest ved kampanjer operere med avtaleperiode for abonnement. Av ulike årsaker vil imidlertid noen kunder ut av avtalen de har med oss før avtaleperioden utløper – og derfor opererer vi, i henhold til føringer fra Forbrukerombudet, med såkalt bruddgebyr.

Beregning av bruddgebyr

Bruddgebyrets størrelse avhenger av hvor lenge du som kunde har vært abonnent i løpet av avtaleperioden. Dersom du sparer kr 1 200 ved å binde deg, starter også bruddgebyret på kr 1 200 – og justeres deretter ned med 1/12 for hver måned. Etter et halvt år vil bruddgebyret være på kr 600, og ved avbrudd den siste måneden av avtaleperioden vil bruddgebyret være på kr 100.

Bruddgebyret er gjeldende dersom du har resterende avtaleperiode etter oppsigelsestiden, som er på inneværende måned + to måneder, hvor du uansett må betale abonnementskostnader.