Min side person Søk search

Hvorfor har jeg blitt fakturert for to perioder?

Hvorfor har jeg blitt fakturert for to perioder?

Har faktura blitt betalt for sent? Dersom vi ikke har registrert din betaling i vårt system innen neste faktura blir laget, vil utestående beløp overføres til neste måned. Abonnementet skal alltid betales forskuddsvis, og for å komme à jour vil din neste faktura inneholde både det utestående beløpet fra forrige måned, et purregebyr på 65,- for sen betaling, og de vanlige kostnadene for den inneværende måneden. 

Se priser på abonnement, utstyr og andre kostnader.