Hvorfor har jeg blitt fakturert for to perioder?

Hvorfor har jeg blitt fakturert for to perioder?

Har faktura blitt betalt for sent? Dersom vi ikke har registrert din betaling i vårt system innen neste faktura blir laget, vil utestående beløp overføres til neste måned. Abonnementet skal alltid betales forskuddsvis, og for å komme à jour vil din neste faktura inneholde både det utestående beløpet fra forrige måned, et purregebyr på 70,- for sen betaling, og de vanlige kostnadene for den inneværende måneden. 

Se priser på abonnement, utstyr og andre kostnader.